Wij hebben nog open plekken.

Volg ons

Kinderopvang op één locatie

Kinderdagverblijf Ukjes paradijs biedt kinderopvang op één locatie. De vestiging heeft één kinderdagverblijf groepen voor kinderen van 0-4 jaar met maximaal 14 kindplaatsen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten.

Animation Images
Animation Images
Groep: Ukjes paradijs
Leeftijd kinderen 0-4 Jaar
Maximum aantal kinderen 14 kinderen
Aantal beroepskrachten 3 begeleiders

Verticale groepen

Bij Ukjes paradijs hebben wij ervoor gekozen om met een een verticale groep te werken. Dit betekent dat er op de groep kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Hier is bewust voor gekozen omdat wij geloven dat kinderen zich hierdoor nog beter op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Doordat bijvoorbeeld de dreumesen ook met de peuters mee kunnen spelen stimuleert dit hen in hun zone van naaste ontwikkeling.

Daarnaast leren de peuters rekening houden met de jongere kinderen op de groep. Door gebruik te maken van een verticale groep kun je er tevens zorg voor dragen dat kinderen interactie kunnen hebben met anderen van verschillende ontwikkelingsniveaus. Het kind kan zelf bepalen aan welke interactie met de omgeving hij/zij toe is. Ongeacht de leeftijd van het kind heeft hij/zij de mogelijkheid met alle leeftijden in aanraking te komen wat naar onze visie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen.

Kind inschrijven